Stimmen!

Stimmen fan Fryslân is een app voor smartphones en het web. De app heeft twee kanten, een speelse en een serieuze. Gebruikers van “Stimmen” kunnen woorden inspreken en creëren daarmee een unieke collectie met gesproken taal. Via deze vorm van citizen science (gewone burgers die de wetenschap helpen), verzamelen we gegevens waarop later kennis over taal en taalgebruik wordt gebaseerd. De gegevens die we verzamelen delen we rechtstreeks met iedereen via deze website.

Daarnaast is de Stimmen-app ook in staat om het accent van mensen (die uit Fryslân komen) te herkennen via de Dialektkwis (zie Doe mee! Doch mei! op deze site). Door een vragenlijst waarbij gebruikers de uitspraak van woorden moeten herkennen als hun eigen, maakt de app een inschatting waar iemand vandaan komt. In de Dialektkwis zitten 19 van zulke woorden, daarmee kunnen we vrij nauwkeurig jouw afkomst proberen bepalen.

Fryslân is een ideale proeftuin voor taalwetenschappers. Het is de meest talige provincie van Nederland, met een enorme diversiteit in talen en dialecten. Tot nu toe hebben meer dan 14,000 mensen een bijdrage geleverd aan “Stimmen”.

In Fryslân kom je een enorme variatie aan gesproken talen tegen: Fries, Nederlands, Papiaments, Duits, Stadsfries, Stellingwerfs, zelfs Oost-Amelands en West-Amelands en nog veel en veel meer. Fryslân is daardoor een uniek voorbeeld van hoe meertaligheid werkt voor de rest van de wereld! Fryslân is niet alleen erg meertalig, het kent ook een lange traditie van onderzoek naar meertaligheid. Wij werken met moderne middelen verder in deze traditie. Stimmen fan Fryslân is zogenaamde Citizen Science: met behulp van een smartphone, een tablet of de Stimmen website kan iedereen er een waardevolle bijdrage leveren!

Download onze app, spreek iets in, draag bij aan de wetenschap en help ons om onze kennis van het veelkleurige taallandschap van Friesland te vergroten!

Stimmen Nieuws

Het Aardappel Spel

Wist je dat er in de verschillende varianten van het Fries wel 10 verschillende vormen voor het woord ‘aardappel’ bestaan? Ze zijn allemaal familie van elkaar, maar ze zijn, net als bij gewone familie, ook allemaal net weer anders. In het verleden is er onderzoek naar gedaan, hoe al deze verschillende vormen zijn ontstaan en…

Stimmen bij “Dach fan ut Stadsfrys”!

Op zaterdag 3 november werd de “Dach fan ut Stadsfrys” georganiseerd in Franeker, en ik was uiteraard aanwezig om de Stimmen-app te promoten maar vooral ook om mensen enthousiast te krijgen over hun meertalige Friesland! Tijdens het minifestival in het Franeker Martinikerk, onder begeleiding van muziek (in het Stadsfries natuurlijk!), werden korte interviews gehouden met…

A Limburgish Version of Stimmen on its way…

  In de loop van 2018 hopen wij onze app uit te breiden voor het Limburgs, Nedersaksisch en het Zeeuws. Sjtumme va Limburg heeft subsidie gekregen van het Meertens Instituut en de Raod veur ’t Limburgs, en gaat een uitbreiding van de huidige App inhouden: de quiz zal proberen te raden waar iemand vandaan komt…

Loading blog posts...