Stemmen – Gronings (Nedersaksisch)

In 2019 lanceerde de Stimmen-team een uitbreiding voor het Nedersaksisch. De webapplicatie “Stemmen van Grunnen” kan redelijk nauwkeurig voorspellen waar je vandaan komt op de basis van je dialectkennis als je uit provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Stemmen maakt onderdeel van Woordwaark en kan hier gevonden worden: https://woordwaark.nl/stemmen/